V Pielgrzymka – Łozina

Koczurki. V Diecezjalna Pielgrzymka Miłośników i Sympatyków Koni. Siedlec-Godzieszowa-Łozina
V Ogólnodiecezjalna Pielgrzymka Miłośników i Sympatyków Koni zaczęła się dnia 13 września w Koczurkach. Tu zjechali się okoliczni Koniarze. W sobotę rano wyruszyli z Bożym błogosławieństwem do Siedlca i Godzieszowej, gdzie zjechali się wszyscy uczestnicy. Szczególnym przeżyciem było braterskie spotkanie przy stole, dzielenie się poświęconym chlebem, wspólny Apel Jasnogórski. Każdy uczestnik otrzymał kopię listu, jaki skierował do nas metropolita wrocławski. Do sanktuarium NMP Bolesnej w Łozinie przyjechało 40 koniarzy ze swymi czworonożnymi przyjaciółmi, wplatając koniarską pasję w spotkanie z Bogiem. Dla wszystkich osób biorących udział w odpustowej Mszy św. przygotowany był specjalny prezent: garść owsa, poświęconego zgodnie z tradycją w święto św. Szczepana oraz obrazek św. Jerzego na koniu, jednego z naszych patronów. „Wielkie przeżycie duchowe i jednocześnie serdeczne przyjacielskie spotkanie” – tak Dariusz Śmichura, hodowca koni rasy śląskiej, opisuje doroczną koniarską imprezę. W odpustowej Eucharystii koniarze i ich zwierzęta wzięli udział stojąc tuż przy kościele; przyjmując specjalne błogosławieństwo w czasie procesji liturgicznej po Mszy św. Ks. Stanisław Babicz – proboszcz, otrzymał od nich pamiątkową figurkę uskrzydlonego konia. W Eucharystii, której przewodniczył ks. Andrzej Draguła, wewnątrz świątyni reprezentował koniarzy m.in. Bogdan Mazur ze Stowarzyszenia Kawaleryjskiego XIV Pułku Ułanów Jazłowieckich.

Spotkanie z Biskupem

Wrocław. Niezwykłe spotkanie.
Szczególnym dniem dla środowiska Jeździeckiego oraz dla wszystkich Koniarzy na Dolnym Śląsku było spotkanie z nowym Księdzem Arcybiskupem Józefem Kupnym. Celem naszej wizyty dnia 22.08 było przedstawienie się oraz prośba o Słowo Ks. Arcybiskupa oraz błogosławieństwo dla uczestników V Ogólnodiecezjalnej Pielgrzymki Miłośników i Sympatyków Koni Siedlec – Godzieszowa – Łozina skupiającej wszystkich jeźdźców, hodowców, powożących, kowali, weterynarzy, sportowców wszelkich dyscyplin jeździeckich, wszystkich, którym pasja konna jest bliska sercu. W tym szczególnym spotkaniu brali udział Dariusz Śmichura –hodowca koni rasy śląskiej, organizator wielu wystaw koni i zawodów powożeniowych, Tadeusz Dolny – reprezentant środowiska Koniarzy Doliny Baryczy, P. Iwona Agnieszka Łebek – Wójt Gminy Długołęka, Bogdan Golian – Komandor Główny Pielgrzymki do Łoziny oraz członkowie naszego STOWARZYSZENIA Bogdan Mazur – Komandor Główny Pielgrzymki do Lichenia, Wojciech Błęcki – Komandor pielgrzymkowej grupy logistycznej , ks. Krzysztof Dorna SDS – kapelan. Spotkanie przebiegało w miłej, życzliwej atmosferze i zakończyło się wspólną modlitwą. Ks. Arcybiskup wyraził szczere zainteresowanie naszymi poczynaniami.

V Pielgrzymka Zaproszenie

V Ogólnodiecezjalna Pielgrzymka
Miłośników i Sympatyków Koni
Siedlec –Godzieszowa- Łozina
Stajnia BONZA Godzieszowa 2
kom. 601 843 294 55-095 Mirków
tel. (071)398 76 03 email: dsmichura@bonza.pl
www.pielgrzymka-konna.pl
Kiedy wracamy z zawodów, pokazów, wystaw, konkursów sportowych, często możemy mieć poczucie niedosytu, niespełnienia do końca. W ferworze wzajemnej rywalizacji tracimy to, co jest istotne – życzliwą, braterską i rodzinną atmosferę, w której może rozwijać się nasza pasja. Mimo wszystko tworzymy koniarską społeczność i jesteśmy jedną wielką rodziną, którą łączy miłość do koni.
Brakuje nam chwil, kiedy wspólnie razem moglibyśmy się spotkać w życzliwej atmosferze, zapominając choć trochę o rywalizacji i współzawodnictwie. Aby wyjść naprzeciw tym pragnieniom ZAPRASZAMY
na V Pielgrzymkę Miłośników i Sympatyków Koni, która odbędzie się 14-15 września 2013 roku. Zapraszamy wszystkich jeźdźców, hodowców, powożących, kowali, weterynarzy, sportowców wszelkich dyscyplin jeździeckich, wszystkich, którym pasja konna jest bliska sercu.
Plan przedstawia się następująco:
SOBOTA 14 września 2013
14:00 zjazd konnych pielgrzymów (oporządzanie koni i zawiązanie wspólnoty)
17:00 modlitwa w kaplicy w Godzieszowej. MSZA ŚW. w intencji Pielgrzymów. Pamiątkowe zdjęcie.
18:00 wspólnota stołu – braterskie spotkanie Koniarzy w stajni w Siedlcu
NIEDZIELA 15 września 2013
9:30 ODPRAWA
11:15 utworzenie korowodu i poświęcenie Pielgrzymów i Konii
11:30 wyjazd do ŁOZINY
13:00 UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA
15:00 powrót do SIEDLCA
16:00 POSIŁEK i zakończenie pielgrzymki
Organizatorzy proszą, by każdy uczestnik przywiózł na wspólny stół świąteczny swój dar
w formie domowego wypieku czy produktu, którym będziemy mogli się podzielić.
Informacje, zgłoszenia i kontakt można znaleźć na stronie www.pielgrzymka-konna.pl lub pod nr telefonu: 601843294. Najpóźniej do 1 września br.
CZEKAMY NA CIEBIE!!!
Ks. Krzysztof Dorna SDS kapelan
wraz z Organizatorami