II Pielgrzymka: Sobótka

Ogólnodiecezjalna Pielgrzymka Miłośników i Sympatyków Koni do Sanktuarium Diecezjalnego Matki Bożej Nowej Ewangelizacji w Sobótce Po raz drugi pielgrzymowali do Sanktuarium diecezjalnego w Sobótce Miłośnicy i Sympatycy Koni. Pielgrzymka przebiegała dwuetapowo w dniach 28-29 sierpnia. Pierwszy etap to dzień rajdowy. Rozpoczęliśmy od Mszy Świętej w Żórawinie i błogosławieństwa pielgrzymów. Grupa jeźdźców rajdowych dotarła pomimo deszczu […]